[BIN: 0193]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Bendik Felland, Skafså, Mo, Telemark .

1. Um du gjer deg bå tvær å skrapar
så bli du 'kje ailei hell Gud hev deg skapa.
2. Den eldre ville heimatte gå
den yngre reiste i bylgja blå.
3. ..tvo tvaddarar (farrar)
4. ........
skjenkjaren æ min faer.
5. ....... den båli
6. De tar no inkje blea veen ti meg
7. Der sto kring så mang ein mann
han skuva si bruri på båli fram.
Ekstra opplysninger