[BIN: 0190]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Gunnhild Dårelaupe, Lårdal, Telemark .

1. Den yngre ha' dei belanne två
den eldri lest di inkje sjå.
2. ..... te sjoarflo gå.
..... ingjo klæi två.
3. .......
........... ut for mein.
4. ....... gangands mæ strand
...... på kviten sand.
5. ........ gule hår
....... ein horpetrå.
6. ....... rødegullring
.. gylte horpa rund ikring
7. Dæ kom tvo fiskarar gangands i går
brugommen ute før di står.
8. ... slo slagje dæ fyste
......... bele.
9. Bruri trødde på sp(elemanns) fot
stilt den horpa å gjev ho bjo.
10.Um tala br(u)gomen, i benkjen sto
let horpa hava sitt sama jo.
Ekstra opplysninger