[BIN: 0188]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Dagne Li, Vrådal, Kviteseid, Telemark. .

1. Hær bur ein Mann hær upp mæ Å
-Lindi-
han hev seg dei døttaane tvo.
-Båra berra så vent eitt Viv av Landi-
2. Dæn eldre va' så forgrummeleg ljot
liksom Ormen renn i Grot.
3. Dæn andre ho va' så forgrummeleg ven
liksom soli renn i Tre.
4. Dæn eldre tala te dæn yngre så
Me vi' okkon ne at Å.
5. Dæn yngre gjekk fyri mæ neslegji Hår
dæn eldre gjekk ette mæ falske Rå.
6. D(æn) y(ngre) sette seg på ein Stein
d(æn) e(ldre) skuvar ho ut for mein.
7. D(æn) y(ngre) rekkte upp sin hvide Hand
kjære mi syster du dreg i Land.
8. Eg deg inkje hjelpe kann
eg vi hava din Festarmann.
.......
9. Du må två deg kvit som Krit
aller bli du di syster lik.
10. (Du må två deg kvit som) Bein
aller tvår du av deg all din Mein.
.......
11. Dær for ein Fiskar uppette mæ Å
så såg 'en dæ Likje på Botn låg.
12. Han tok henars kvite Kropp
gjore dærav ein Harpestokk.
13. (Han tok hennars) gule Hår
sette dæ te strengjir på.
14. (Han tok hennars) Finganne små
sete dei te Stillpinnar på.
15. Harpa slo før dæ fyste
Bruri æ mi Syster.
16. (Harpa slo før dæ) are
Husverten æ' min Fader.
17. (Harpa slo før dæ) tree
Brugomen æ' min Bele.
18. Bruri trødde på Spelemannens Fot.
spile 'kje leng, du gjer meg imot.
19. Harpa (slo før dæ) fjore
Bruri meg forgjore.
20. Då ho høyrde dæ Harpeljo
då blei Bruri svart som Jor.
21. Dei gjore dæn Bruri så mykje imot
dei grov ho livandes unde Jor.
.....
22. De hogge Bål av Bjørkje
å elle Ellen sterke.
23. (De høgge bål av) Eikje
elle ellen heite.
Ekstra opplysninger