[BIN: 0187]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Sigrid Kosi, Vrådal, Kviteseid, Telemark .

1. Den yngste ho æ kvit som krit
den eldste ho æ' ormen lik.
2. (Den yngste ho æ) ven som sol
(den eldste ho æ') svart som jor.
3. . . . . . sjauarå
. . . . . . . ut for mein1
1ut i kolaeim
4. Eg kann 'kje gjeve deg min festarmann
um eg vi' så vi' kje kann.
5. Dæ va' dei spilemennanne tvo
dei såg ...... låg.
6. Sko' me de te kyrkja bera
hell sko' me de te ei horpe gjera.
7. ....... horpeskrott ........ bele.
8. Te svara brugomen i benkjen sat
lat den horpa have sitt mål.
9. Horpa slo dæ femte
Bruri meg døen skjenkte.
10. Dei tok horpa slo mot jor
av blei der ei jomfru go.
11. Bruri blei på båle brendt
den yngste fekk sin brugom igjen.
Ekstra opplysninger