[BIN: 0185]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Hæge Kastedalen, Kviteseid, Telemark. .

1. Dæ bur ein fiskar utmæ å
-På sandi-
han heve no dei døttanne små.
-Båra bere så vent eitt viv av Landi-
2. Den eine kunna kokæ mat
den anden kunn' ikkje vaske fat.
3. Syster tala te syster si
"Låt 'kon no te sjeiarå".
4. Hott sko' me 'kon te sjeiarå?
"me hev 'kje klæer at upptvå".
5. "Me sko två 'kon kvit som krit,
så me bli no tvo systar lik".
6. Du må två deg så kvite du vi',
"så bli du alli di syster lik".
7. Den yngste sette seg på ein stein
den eldste skuva hennar te meins.
8. "Å gjeve du meg din festarmann
så sko' eg hjelpe deg te Lands".
9. "Eg gjeve deg inkje min festarmann
fyrr fær eg reka så langt eg kann".
10. Dæ gjekk dei fiskarann utmæ å
dei blei vari dæ likje på botnen låg.
11. Så tok dei hænars kvite holl
å gjore derav ein horpestokk.
12. (Så tok dei hænars) gule hår
(å gjore derav) dei strengjinn' små.
13. (Så tog dei hænars) fingar
(å gjore derav) stillepinnar.
14. Dæ stende eitt bryllaup under øy
dit så vi' me no i kvell.
15. Dæ va'kje fiskarar, dæ synest no
d'æ tvo englar frå himerik.
16. Horpa slo dæ fyste
bruri æ mi syster.
17. (Horpa slo, dæ) andre
(bruri) heiter Anne .
18. (Horpa slo dæ) tree
Brugomen æ min bele.
19. (Horpa slo dæ) fjore
Bruri meg forgjore.
20. (Horpa slo dæ) femte
Brugomen heiter Svenkje
21. (Horpa slo dæ) sette
(bror min) heiter Vetle .
22. Um tala bruri i benkjen sto
stille no dæ horpejo.
23. Dei tok den horpa, slo ne mot golv
så blei dæ både kjøt å holl.
24. (Dei tok den horpa, slo ne mot) gov
(så blei dæ både kjøt å) blo.
Ekstra opplysninger