[BIN: 0184]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1856 eller 1857 av Sophus Bugge etter Torbjør Bilstad, Skafså, Mo, Telemark. .

1. Syster tala te syster så
-ve sandi-
me vi' okkon ne at å.
-Båra ber så vent eit viv te låndi-
2. Hott sko me her ne at å
me hava der ingle klæir två.
3. Den eine gjekk fyri mæ neslegi hår
den are gjekk ette mæ falske rå.
4. Dæn yngre sette seg på ein stein,
dæn eldre skuva ho ut for mein.
5. Ho rakte upp si kvite hand
å kjære syster, hjelp i land.
6. "Nei eg vi' ikkje hjelpe i land,
men eg vi' hava din festarmann".
7. Men du ska' få dæ bæri
du ska' få mi brureklæi.
8. De gjekk tvo fiskarar ne te å
dei såg dæ likje på botten låg.
9. Så tok dei hennes døde kropp
der gjore dei av ein horpeskrott.
10. Så tok dei hennes lisle fing
å gjore dærav ein stiddepinn.
11. Så tok dei hennes gule hår
å gjore dærav dei strenginn små.
12. Då dei ha' dæn horpa gjort
då bar dei dæn ti bryllaupsbor.
13. Horpa slo dæ fyste
bruri æ mi syster.
14. Horpa slo dæ are
bruri heiter Anne .
15. Horpa slo dæ tree
brugomen va' min bele.
16. Bruri slo på sveinanne små:
"de stidder burt dæn horpelåt".
17. Brugomen brast ti gråte
"de læter den horpa låte!"
18. Brugomen slo på sveinanne små:
"de gjeng at skogjen, hogge bål!"
19. Måndagjen va' ho ei brur så bold
å tysdagjen låg ho i oske å kul.
Ekstra opplysninger