[BIN: 0183]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Tone Vistadbakkjen, Skafså, Mo, Telemark .

1. Syster tala te syster så
-ve strandi-
"me vi' 'okkon te vidvand gå".
- Båra bere så vent eitt viv te lande-
2. "Hot sko me okkon te vidvand gå.
me hev 'kje anten sko hell klæi på".
3. "Me sko två okkon kvite som krit
liksom me va' tvo systar lik".
4. "Um du tvær deg kvit som snjo
så bli du 'kje lik arten syster hell bror".
5. Dæn yngre gjekk fyre mæ neslegi hår
den andre gjekk ette mæ falske rå.
6. Dæn yngre gjekk fyre, ho glima som sol
dæn andre gjekk ette, va' svart som ei jor.
7. Dæn yngre sette seg på ein stein
dæn eldre ho skuvar 'a ut i mein.
8. Ho rekkjer upp sin hviden hand
å kjære syster, hjelp i land.
9. Eg deg inkji hjelpe kann
uttas eg fær din festermann.
10. Før du ska få min festarmann
før ska eg fljote så langt eg kann.
11. Dær bur tvo fiskarar uppunde li
d'æ' gudsenglar av himerik.
12. Dei fiskarar kom seg gangands i går
så såg dei dæ like på grunnen låg.
13. Så tok dei hennes kvite kropp
dær gjore dei av ein horpestokk.
14. Så tok dei hennes gule hår
så gjore dei horpestrengir på.
15. Så tok dei hennes lisle fing
å gjore dærav ein stiddepinne.
16. Så tok dei hennes rødegullring
å gylte så horpa rund ikring.
17. Dei tok dæn horpa, sveipt 'a i mår
så gjenge dei seg te bryllaupsgår.
18. Han kasta ivi dei skarlakskinn
så by han dei i stoga inn.
19. Te svara brugomen, gla å kåt
"de gjeva dei fiskarar bå øl å mat".
20. "Me vi' inkje hava mat
men vi' de 'ikje høyre på horpeslag?"
21. Horpa for te låte
bruri tok te gråte.
22. Horpa slo dæ fyste
bruri æ' mi syster.
23. Horpa slo dæ are
skjenkaren æ' min faer.
24. Horpa slo dæ tre'e
brugomen æ' min bele.
25. Horpa slo dæ fjore
bruri meg forgjore.
26. Horpa slo dæ femte
brugomen heiter Svenkje .
27. Te svara brukvinnunne båe tvo:
"de teker dæn horpa, slær imot bor!"
28. Te svara brugomen kåte
de læt dæn horpa låte.
29. Så tok dei dæn horpa, slo imot bor
så blei dæ ei jomfru like go.
30. Så tok dei dæn horpa, slo imot golv
så fekk ho att si kvite hold.
31. Dei gjore dæn bruri så stort eitt mein
dei grov 'a livanes ne unde ein stein.
32. Dei gjore dæn bruri så mykje imot
dei grov 'a ne i svarte jor.
Ekstra opplysninger