[BIN: 0179]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1864 av Ludv. M. Lindeman etter ukjent sanger, Lom, Oppland .

1. Dæ va tvæ Syst like
-Linden-
dem skulle sta vaske seg kvite.
2. Um du vaske deg baade Dag og Nat
saa bli du kji kvitar end Gud de har skabt.
3. Den ældste ytte den yngste paa Strand
fordi hun vilde faa hendes Fæstemand.
4. Der kom en Vindgust nora
blæs a lige ud paa Fjora.
5. Kjære mi Syster, hjælp meg til Land
saa skal du faa mit røde Gullband.
6. Ja, faar e da din Fæstermand
saa skal e hjælpe dig paa Land.
7. Nei, før du faar min Fæstermand
før skal e hjælpe mig saa langt e kan.
8. Der kom en Vindgust synna
bles like ind paa Grunna.
9. Saa tog de henna hvite Krop
gjorde Harpestokken af.
10. Saa tog de henna gule Haar
gjorde Harpestrengan taa.
11. Saa tog de hennar Finger smaa
gjorde Harpepinnan taa.
12. Saa tog de hennar Guldring
forgylte Harpa rundt omkring.
13. Da Harpa slo dæ fyste
Brura er mi Syste.
14. Da Harpa slo de andre
Brura heite Anna .
15. Da Harpa slo de trea
Brura to til Beia.
16. Da Harpa slo de fjore
-Linden-
Brura se forgjore.
Ekstra opplysninger