[BIN: 0176]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1848 av Ludv.M.Lindeman etter ukjent sanger, Valdres, Oppland .

1. Det gikk tvæ Syster ut med ei Aa
-Lindan-
den eldste gikk med falske Raad.
-Det var daa, det var ei stolt Jomfru med tvinga-
2. Aa du maa tvaa deg aldri so kvit
so verd du aldri di Syster lik.
3. Den yngste sette seg paa ein Stein
den eldste skuvad ho ut for Mein.
4. Ho rette upp si kvite Hand
aa Syster, hjelp meg upp paa Land.
5. Slett aldri eg deg hjelpa kann
utan eg fær din Festarmann.
6. Fyrr du skal faa min Festarmann
fyrr skal eg reka so langt eg kann.
Ekstra opplysninger