[BIN: 0175]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1864 av Ludv.M.Lindeman etter Marit Pedersdotter Øverbø, Lom, Oppland .

1. Dæ va nok tvæ Syst like
-Linden -
dem vilde sta vaske seg kvite.
-Borgunsøn, Jomfru me tvinga -
2. Den ene tog den anden
yttst ut paa Stranden.
3. Kjære Syster, hjølp me telands
so ska du faa mit røde Gullband.
4. Ja, om e fæ din Festarmann
so ska e hjølpe de tillands.
5. Nei, før for du fæ min Festarman
nei før faar e reka so langt e keinn.
6. So kom d' ein Vindgust synna
og bles 'o inn paa Grynna.
7. So kom d' ein Vindgust norda
og bles 'o inn paa Jorda.
8. So tok døm henna heile Kropp
og gjorde Horpestokken taa.
9. So tok døm henna gule Haar
og gjorde Horpestrengen taa.
10. So tok døm henna Finger smaa
og gjorde Horpepinnen taa.
11. So tok døm henna Fingerring
forgylte Horpa rundt omkring.
12. (Da) Horpa slo de fysste
Bruri æ mi Syster.
13. (Da) Horpa slo de andre
Bruri eitte Anne .
14. (Da) Horpa slo de treja
Bruri va nok (Beija) peija.
15. (Da) Horpa slo de fjorde
Brure se forgjorde.
16. (Da) Horpa slo de femte
Bruiri ho ska brennast.
17. (Da) Horpa slo de sette
-Linden-
høgge Ve og høgge (H)asp
Brure ho ska brennast kvasst.
-Borgundsøn, Jomfru me tvinga-
Ekstra opplysninger