[BIN: 0173]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1847 av Jørgen Moe etter Anne Lillegård, Eidsborg, Lårdal, Telemark .

1. Der bur en Mand her ute me Aa
-paa Sande -
han hæv dei deilige Døttane tvaa.
-Baara bære de vene Vive fraa Lande -
2. Syster tala te Syster saa
naa vi me okkon te Strande gaa1.
1okkon neaat aa
3. Haat skaa me okkon at Strande gaa
naar me hev ikje Klæe te tvaa.
4. Me skaa tvaa okkon kvite
me æ tvaa Systar like.
5. Om du vil tvaa de alli saa kvite
saa bli du alli di Syster like.
6. Om du gjere deg baade tvær og skrapar
saa bli du kje aile hel Gud hæv deg skapa.
7. Den yngre gjænge føre me neslægje Haar
den ældre gjæng ette me falske Raa.
8. Den yngre sette seg paa ein Stein
den ældre skuvar a ut for Mein.
9. Den yngre rækjer up si kvite Haand
Syster, Syster, hjelp meg i Land.
10. Lig naa dæra, du faa Skam
eg vil hava din Festarmand.
11. Før du ska faa min Festarmand
før ska eg fljote som eg kan.
12. Men eg ska gjeva deg de bære æ
alle mine Brureklæine.
13. Den yngre reiste af i strie Flo
den ældre gjek heimat, saa godt ho lo.
14. Der gjek to Tvaddare ut me Strand
dei fandt de Like paa kvite Sand.
15. Tvaddaren talar te Tvadaren saa
la kon gjøra ei Horpa deraf.
16. 16. Saa toko dei hennar kvite Krop
dei gjore deraf en Horpestok.
17. Dei tok hennar gule Haar
gjore dei Haarpestrengjir smaa.
18. Dei tok hennar liten Fing
gjore deraf en Stillepind.
19. Daa dei ha den Haarpa gjort
reiste di seg te Bryllaupsgard.
20. Tvaddaren sætte seg i Duragot
spurde om dei vil høire paa Horpeslaat.
21. Haarpa slo Slagje fyste
Brura ho æ mi Syster.
22. Haarpa slo Slagja are
Skjænkjaren æ min Fader.
23. Haarpa slo Slagje tre'e
Brugommen æ min Bele.
24. Brure ho tradde paa Spelemans Taa
di slaa den Haarpa i Stykkjer smaa.
25. Brugom fram ivi Bore sprang
di lata den Haarpa hava sin Gang.
26. Haarpa slo Slagje fjore
Brure ho meg forgjore.
27. Haarpa slo Slagje femte
Brugommen heter Svenke.
28. Di slo den Haarpa imot Gaalv
saa sto der up ei Jomfru saa bold.
29. Brugommen hettar paa Svenne tvaa
di gange at Skogjen aa haggje Baal.
30. Dei hoggje den Baale a Ask aa Eik
di gjere paa Elden baat' stærk aa heit.
31. Di tar inkje blea Veen for meg
han æ a saa heit at en bite paa meg.
32. Der sto kringom saa mangen Mand
han skuva si Brure paa Baale fram.
Ekstra opplysninger