[BIN: 0170]

Kongssonen av Norigsland

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Gunnhild Kjetilsdotter Sundsli, Fyresdal, Telemark .

1. Vi du bere bræv å sendebo
te mi skjøne jomfru
so ska eg late din lite fjørham
i rødegull bu.
-Ikor han finne si jomfru -
2. Eg æ meg ein liten småfugl
eg flyg i ve
eg kann inkji bræv hell sendebo
framføre mæ meg.
3. Av so fouk den liten småfugl
han va so gla
men han kom inkji ti jomfruvas bur
fyrr de va dag.
4. Å statt no upp mi skjøne jomfru
eg vi tale mæ deg
der æ ein svenn i Norikjesland
som belar ti deg.
5. Kjeme no eg ti Norikjes land
eg æ no so ung
so legg eg skatten på Norikjes bøndar
å den blive tung.
6. Legge du skatten p[å] N[orikjes] b[øndar]
[å] d[en] b[live] t[ung]
Gud late deg aldri ti Norikje kome
anten gåmo hell ung.
7. Av so fouk d[en] l[isle] sm[å]f[ugl]
han va so vrei
du tar inkji ti jomfruva bele
de æ kort nei.
8. Av so [fouk den lisle småfugl
han va so] rø
men då han kom i rosanlund
då va hass små ungar døe.
9. So sette han seg på lindekvist
so syrgde han seg ti døe.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS S. Bugge IX, s. 6.

Retting og merknad: Str. 1.3 fjørham er retta fjøham; 6.4 over gåmo står gammel. Reinskrift NFS S. Bugge VIII a, 10 med overskrift Den liden Smaafugl (Gunnild Sundsli Fyresdal). I margen står der har været ett vers foran.