[BIN: 0168]

Kongssonen av Norigsland

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Aasne Spokkeli, Fyresdal, Telemark .

1. Eg va meg [eigång] ein liten fugl
i grasi eg rann
eg ha 'kje anten bræv hell ronir
å føre fram.
2. Å høyrer du de du lisle fuglen
hot eg seie deg
å vi du no ti andre lande
å beile for meg.
3. Å kossi kan eg ti andre lande
å beile for deg
eg hev kje anten bræv hell ronir
å føre mæ meg.
4. Av so fouk den lisle fuglen
han fyk ive hav
han kom 'kje te andre lande
fyrr1 ljose va' dag.
1førr
5. Å høyrer du de de skjønne jomfru
hot eg seie deg
der æ' ein kungsson i Norigsland
som vi beile ti deg.
6. Ska no eg ti Norigsland
mæ eg æ so ung
so ska eg late skatten på bøndanne skrive
so2 den ska blive tung.
2å
7. [Ska no eg ti Norigsland]
mæ eg eit barn
[so ska eg late skatten på bøndanne skrive
so den ska blive] har.
8. Vi du lat sk[atten på bøndanne skrive
so den ska blive] tung
Gud late deg alli ti N[origsland] kome
anten gåmo hell ung.
9. [Vi du lat skatten på bøndanne skrive
so den ska blive] har
[Gud late deg alli ti Norigsland kome
anten] nåtte hell dag.
10. Av so fouk den lisle fuglen
han va no væl veri
eg tala mæ ei skjøn jomfru idag
de va kort nei, kort nei, kort nei.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS S. Bugge q, s. 22.