[BIN: 0167]

Kongssonen av Norigsland

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Signe Napper, Skafså, Mo, Telemark .

1. Høyrer du dæ du liten fugl'e
hott eg be'e deg
du ska' deg på eitt anna land
å bele for meg.
2. Hosse kann [eg på eitt anna land
å bele for deg]
eg kann 'kje anten bræv hell ronir
føre mæ meg.
3. Høyrer du dæ du skjøne jomfruve
hott eg be'e deg
kungens søn av Engeland
vi' bele ti deg.
4. Vi k(ungens] s[øn] av Engel[and]
bele ti meg
hor æ no di bræv å ronir
han sendte mæ deg.
5. Eg va' meg så liten ein fugl
i grase eg rann
eg kann ikkje antel bræv hell ronir
føre fram.
6. Atte så kom den lisle fugl
han va' vrei
eg hev tala mæ kungsdotteri idag
dæ va' kort nei.
Ekstra opplysninger