[BIN: 0148]

Møya i linda.
Linda

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Asgjær Bergland, Skafså, Mo, Telemark .

 Her site du mi syster å kviler dine bein
å eg æ alltid mæ frosi grein.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS S. Bugge i, s. 31.