[BIN: 0147]

Møya i linda.
Linda

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge ukjent sanger, Telemark .

1. Signelill aksla på kåpa blå
ne te lindi så monne ho gå.
2. [Her sit du min søster å] skor din fot
[eg stende uti mæ frosi rot].
3. Ho hoggje den lindi i kvor den rot
ho skapte ho i ei jomfru go.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge a, 30.

Merknad: Utfylling i str. 2 er henta frå var. V.