[BIN: 0146]

Møya i linda.
Linda

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge ukjent sanger, Telemark .

1. Her sit du min søster å skor din fot
[eg stende uti mæ frosi rot].
2. I kvell så kjem her belar te deg
i morgo kjem hoggaren høgg av meg.
3. Dei høgge av meg dei sengjefjalir
eg høyrer s[å] m[ange] d[ei] løynlege talir.
4. [Dei høgge av meg de] altartre
der bøygjer s[å] m[ang] e[in] s[yndar] s[itt] kne.
5. [De høgge av meg] de dynneskruv
d[er] gjeng s[å] m[ang] e[i] sorgefull brur.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge a, 61.

Under oppskrifta står Faderen gjorde hende til en Lind. Merknad: Utfylling i str. 1.2 er henta frå var. V.