[BIN: 0145]

Møya i linda.
Linda

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Olav Olsson Bjørnemyr, Mo, Telemark .

1. Ho gjore de baani so mykjy imot
ho skapte de i ein ulv so ljot.
2. Ho skapte de i ein bæri ting
ho skapte de i ei lind so skjøn.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. TFM R. Berge CCXLVI, 63 (NFS, kopi) med overskrift Møyi i lindi.

Under oppskrifta står (Etter Hæge Bjønnesta). Retting: Str. 1.2 so ljot er retta til i skog.