[BIN: 0143]

Møya i linda.
Linda

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Targjei Torgeirsson Kosi, Vrådal, Kviteseid, Telemark .

1. Signelill, Signelill spott ikkje meg
bete heve du heime sjå deg.
-Imot så bliver en somor -
2. Signelill axla ho kåpa blå
ho gråtands ifrå den lindi går.
3. Du æ' inni å tvær din kropp
å eg stende uti mæ frosen topp.
4. [Du æ' inni å] tvær din fot
[å eg stende uti mæ] frosi rot.
5. Gud vælsigne denni lind så grøn
allstøtt stende ho like skjøn.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge g, s. 97.

Under oppskrifta står Hun blev Menneske og fik den Ridder hun skulde have. Reinskrift NFS S. Bugge IV, 172 med overskrift Jomfruen i Linden (Targjei Kosi, Vrådal).