[BIN: 0143]

Møya i linda.
Linda

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Targjei Torgeirsson Kosi, Vrådal, Kviteseid, Telemark .

1. Signelill, Signelill spott ikkje meg
bete heve du heime sjå deg.
-Imot så bliver en somor -
2. Signelill axla ho kåpa blå
ho gråtands ifrå den lindi går.
3. Du æ' inni å tvær din kropp
å eg stende uti mæ frosen topp.
4. [Du æ' inni å] tvær din fot
[å eg stende uti mæ] frosi rot.
5. Gud vælsigne denni lind så grøn
allstøtt stende ho like skjøn.
Ekstra opplysninger