[BIN: 0142]

Møya i linda.
Linda

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Gunnvor Targjeisdotter Folleigdalen, Vrådal, Kviteseid, Telemark .

1. Signelill aksla ho kåpa blå
så gjenge ho dit der lindi står.
2. . . . . . .
så gjeng ho gråtands lindi ifrå.
3. Så høgge dei meg te sengjestokk
eg høyrer så mange dei løyndesnakk.
4. [Så høgge dei meg] te altartre
der bøyger så mang ein syndar sitt kne.
5. [Så høgge dei meg] te altarskru
der sturer så mang ei sorgefull brur.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge g, s. 121.

Under oppskrifta står Signelill = skjukmori. Reinskrift NFS S. Bugge IV, 175 med overskrift Jomfruen i Linden (Gunnvor Foleigdalen, søster til Targjei Kosi). Under reinskrifta står Baade Gunnvor og Targjei Kosi mente at Signelill var den Stifmoder som havde omskabt Jomfruen. DFS III (XII 18), 174-75. Str. 1 er prenta i DgF III, 840.