[BIN: 0142]

Møya i linda.
Linda

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Gunnvor Targjeisdotter Folleigdalen, Vrådal, Kviteseid, Telemark .

1. Signelill aksla ho kåpa blå
så gjenge ho dit der lindi står.
2. . . . . . .
så gjeng ho gråtands lindi ifrå.
3. Så høgge dei meg te sengjestokk
eg høyrer så mange dei løyndesnakk.
4. [Så høgge dei meg] te altartre
der bøyger så mang ein syndar sitt kne.
5. [Så høgge dei meg] te altarskru
der sturer så mang ei sorgefull brur.
Ekstra opplysninger