[BIN: 0141]

Møya i linda.
Linda

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Aslaug Askedalen, Vrådal, Kviteseid, Telemark .

1. Um tala bruri i benkjen sat
kven eige dæ båne på golve går.
-Imot så bliver en somår -
2. Te svara dei brukvindunne tvo
Dæ eige den herren som du sko´ få.
3. Ho gjore dæ båne så mykje imot
ho skapte dæ te en ulv så jot.
4. Ho skapte dæ i ein bæri ting
h[o] sk[apte] d[æ] i ei lind så skjønn.
5. Stolts Signelill ville te kyrkja gå
så såg ho den lindi i lunden står.
6. Gud vælsigne den lind så skjønn
allstøtt stende ho like grønn.
7. Stolts Signelill, stolts Signelill, spott ikkje mæg
bæri heve du heime sjå dæg.
8. Du sit inne å tvær ditt hår
eg må stande ute bå høst å vår.
9. [Du sit inne å tvær] din fot
[eg må stande ute] mæ frosi rot.
10. Dei beste riddarann´ æ´ heime sjå deg
dei beste timmermennann søkjer meg.
11. Så høgge di mæg ti sængjestokk
eg høyrer så mangt eitt løyndesnakk.
12. [Så høgge di mæg ti] altartre
der legge seg så mangen syndar ne.
13. [Så høgge di mæg ti] kyrkjeskruv
der sit så mang ei ærleg brur.
14. Stolts Signelill aksla kåpa blå
gråtands så gjekk ho lindi ifrå.
15. Så hoggje ho hennar i kvor den rot
å av blei der ei jomfru go.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge g, s. 284.

Merknad: Str. 13.1 etter kyrkjeskruv står port?

Reinskrift NFS S. Bugge IV, 217 med overskrift Jomfruga i Lindi (Aslaug Askedalen, Vraadal). Merknad: Etter kyrkjeskruv står Vaabenhus. DFS III (XII 18), 174-75. Prenta i DgF III, 839. Sjå var. I og meloditillegg s. 1206.