[BIN: 0140]

Møya i linda.
Linda

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av L.M.Lindeman etter Aslaug Askedalen, Vrådal, Kviteseid, Telemark .

1. Signelil vilde til Kyrkja gaa
saa saag ho den Lind i Lunden staa.
-Imod saa bliver den Sommer -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. UBO No. Musikksaml. L.M.Lindeman 1863, eske 577, ms. 6853 nr. 25 med overskrift Aslaug Askedalen i Vraadalen ØGL 1844. Sjå var. II og meloditillegg s. 1206