[BIN: 0140]

Møya i linda.
Linda

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av L.M.Lindeman etter Aslaug Askedalen, Vrådal, Kviteseid, Telemark .

1. Signelil vilde til Kyrkja gaa
saa saag ho den Lind i Lunden staa.
-Imod saa bliver den Sommer -
Ekstra opplysninger