[BIN: 0139]

Lindormen

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Olav Olsson Bjørnemyr, Mo, Telemark .


b

1. Ingeliti stod ute aa kjemde sitt haar
saa kaam den lindarormen rennans i gaar.
2. Aa du tar inkji kjemb'e haare fe meg
eg agtar no ikkji aa beile ti deg.
3. Ja anten du beilar hell du let'e vera
so æ de de sama hott slik ein vi' gjera.
4. Kvaar vi' du Ingeliti laate ditt liv
hell vi' du bli l(indarormen)s viv.
5. Eg æ for ong'e ti laate liv
hell'e lyt eg vera l[indarormen)s viv.
6. L[indarormen] renner i grønan eng
der reidd' 'o upp ei silkjiseng.
7. Ingeliti la seg i sengji aa sov
----
8. Ingeliti vakna ikring seg 'o saag
daa ha' 'n blivi ti ein kongsson.
Ekstra opplysninger