[BIN: 0137]

Lindormen

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Aasne Spokkeli, Fyresdal, Telemark .

1. Ingelite sto uti å slo sitt hår
so kjeme leie lindarormen rennande i går.
-Dei leikte på vollann -
2. Å du tar no slett inkji slå håri at meg
eg aktar no inkji å beile ti deg.
3. Ja anten de aktar hell du let meg vere
so æ de same hot slik ein monn gjere.
4. Kvor1 vi' du Ingeli lat låte ditt liv
hell du vi no vere leie lindarormens viv.
1Kvår
5. Kvår [vi' du Ingeli] hera døy
[hell du vi no vere leie lindarormens] møy.
6. Eg æ for unge ti hera døy
hell lyt eg no2 vere leie lindarormens møy.
2lyt no helle
7. Lindarormen renner seg i grønan eng
der va' reidd upp ei silkjeseng.
8. Å høyrer du Ingeli hot eg seie deg
kvi drege du leie lindarormen her.
9. Dette hev Gud lagt meg ti møa
at eg må no fygje l[eie] l[indarormen) ti døe.
10. [Dette hev Gud lagt meg ti] harm
[at eg må no fygje leie lindarormen] ti grav.
11. Ingelite sovna
å sterke verkjinne dovna.
12. Ingelite ho vakna umkring seg såg
ein deilige kongsson innmæ hennar låg.
13. Der blei gle'i å der blei gnyr
der drakk deires bryllaup i Engelands by.
Ekstra opplysninger