[BIN: 0136]

Lindormen

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Margjit Svigsli, Tuddal, Hjartdal, Telemark .

 Eg æ' no ung ti å låte liv
eg vi' fyrre vera lindarormens unge viv.
Ekstra opplysninger