[BIN: 0132]

Ramnen som ber bod

Oppskrift 1892-93 av Hans Jacob Aall etter Tone Tormodsdotter Lintveit, Nuten, Brunkeberg, Kviteseid, Telemark .

1. Høire du Ravn haat eg seie deg
- Under Lie-
vi du bera Baai te Hillebran fer meg.
-Saa vel tor Hillebran bie -
2. Eg jeva skaa deg min røde Gulring
vi du bera Baaåi te Broi min.
3. Eg jeva skaa deg mit røde Gulban
vi du bera Baai te Hillebran.
4. Ha du sjov dit røde Gulban
eg heve klo aa ingjo Haand
5. Ha du sjov din røde Gulring
eg heve klo aa ingjen Fing.
6. Høire du haat eg bejerest av deg
de fyste Baane du eige.
7. Ja heve eg et Hell heve eg tvaa
saa skaa du faa di baae.
8. Aa Ravnen han tok te fluge
dei lejine va lange aa druge.
9. Saa sette han seg paa Aarestok
saa saag han Hillebrans gule Laak.
10. Her sidder du Hillebran aa drikke Mjø aa Vin i Benk
di Syster ho sit i Jønn aa Lenk.
11. Haake tor den Bui1 bera
hell haake tor den Jerning jera.
1boi
12. Tarkjel tor den Jerning jera
aa eg tor den Bui2 bera.
2Boi
13. Aa Hillebran talar te Drengjen sin
du salar meg ut Gangaren min.
14. Du salar ikje ut den Blakje
han e sein imot Bakje.
15. Du salar 'kje ut den brune3
han e saa sein uto Tune4.
3brone
4tone
16. Du salar meg ut min Gangar graa
saa fer eg rie aa inkje gaa.
17. Aa aller saa va den Isen saa brei
at Hillebrans Faalen yvi den steig.
18. Aa aller va den Isen saa lang
at Hillebrans Faalen han yvi den sprang.
19. Aa got saa va de du kom te meg
naa heve eg bryggja aa blanda fer deg.
20. Eg vi 'kje hava anten Mjø hell Vin
men eg vi lyast te Hilbjør Systri mi.
21. Han banka paa Dynni me Fingaren smaa
stat up Hilbjør skre Laakunne ifraa.
22. Eg kan 'kje skreie noku Laakur ifraa
fer dei e bundne5 mine Fingar smaa.
5bondne
23. Heve du laagje hell heve du staale
hell haat heve du imot Lande braate.
24. Ikje heve eg laagje aa ikje hev eg staale
aa ikje heve eg noko imot lande braate.
25. De va 'kje undrast eg henar batt
ho sae meg aller Ore sant.
26. Du batt meg ikje fer lygnaa mi
du batt meg fer Frilla di.
27. Daa me sille kons Klæer skjera
du skar fer Frilla aa let meg vera.
28. Daa me sille te Kjørkjunne gaa
du tok me deg Frilla aa ledde meg ifraa.
29. Aa daa me sille te Bore gaa
du tok me deg Frilla aa ha meg ifraa.
30. Aa daa me sille te Sengji gaa
du tok me deg Frilla ledde meg ifraa.
31. Hillebran sprang me raskan Fot
saa Dynni den jek i Naglemot.
32. Aa Hillebran tok op sit blanke Svær
saa hogje 'n Tarkjel i Lutinne tvæ.
33. Daa Ravnen fek av de Mandeblo
da blei de av hanom ein Riddar go.
Ekstra opplysninger