[BIN: 0131]

Ramnen som ber bod

Oppskrift 1898-99 av Johannes Skar etter Bjønn Aasmundsson Lanjei, Bygland, Setesdal, Aust-Agder .

1. Hilebjør sit i Glugga
-Dei sigle me Fløy -
daa saag 'u Ramneskugga.
-Dei gjipte si Systa i Samsøy -
2. Ramn'e, ramn'e set deg ne
aa adde mi Sorgje fortel'e eg de.
3. Eg ska' gjeve de den røde Gullring
vi' du bere Boi ti Broer min.
4. Ko gjere no eg me din røde Gullring
for eg hev Klo aa ingjen Fing.
5. Men vi' du gjeve me de eg beiest
den fyste son du ei'est.
6. Ja eg ska' gjeve de du beiest
den fyste son eg eiest.
7. Ramnen 'an bar ti fjuke
ive haage Heia aa Dalane jupe.
8. Ramnen 'an settest paa Ljaarehus
eg e ti 'an Hilebrand Fus.
9. Ramnen 'an settest paa Sengjestokk
der skok 'an upp sin gule Lokk.
10. Her site du Hilebrand drikk'e mjøyr aa vin
aa bundi e Hilebjør Systeri di.
11. Aa Hilebrand varte so ille ve
den goe mjøyren spilte han ne.
12. Ramnen svora eg seie de satt
aa Tarkjel va de som Hilebjør batt.
13. Hilebrand tala ti Smaadreng so
sale me ut min Gangari graa.
14. Du sale me ut den bruni
han e so svent utu Tuni.
15. Du sale me ut den blakkji
han e so skjot imot Bakkji.
16. Den Bekkjen den va alli so brei
at Hilebrands Hest'e ivi 'an steig.
17. De Sunde de va alli so langt
at Hilebrands Hest'e ivi de sprang.
18. Hilebrand la ti renne
sin Snjaddar'e Fole han sprengde.
19. Hilebrand kom seg riand i Gaar
aa Tarkjel uti fyri 'o staar.
20. Aa velkomen Hilebrand hera hit
aa kom no i Stoga drikk Mjøyr aa Vin.
21. Eg bryr meg inkji um Mjøyr aa Vin
men kori e Hilebjør Systeri mi.
22. Hilebjør sit'e i Buri
aa søume Stakka for Bruri.
23. Hilebrand klappa paa Hur'i me Fingane smaa
Hilebjør e du inne skrei Lokunn ifraa.
24. De e inkji godt skreie Lokunn' ifraa
for bundi e Hendann' aa Fingane smaa.
25. Heve du logji ell heve du stoli,
ell heve du noko i Egteskap broti.
26. Eg hev inkji logji eg hev inkji stoli
eg hev inkji noko i Egteskap broti.
27. Me ville ti Kjyrkja rie
aa frigda ha an me sie.
28. Hilebrand heve so karsk 'n Fot
den dynne spent' 'an i Tiljemot.
29. Hilebrand heve so karsk 'n Kniv
dei Jennbondi skar 'an av Systeri si.
30. Hilebrand tok i Tarkjels gule Lokk
aa hoggji 'ass Hovu paa Sengjestokk.
31. Tok 'an Livr aa Lunge
aa kasta for Ramnens Ungi.
Ekstra opplysninger