[BIN: 0130]

Ramnen som ber bod

Oppskrift 1890 av Moltke Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Hilebor siter for gluggji
så ser ho den ravnen skuggji1
-Dei giftar si syster ti Samsøy -
1ravneskuggji
2. "Du sætte2 deg ravn du kviler ei ti
eg heve så mykje fortelje de.
2sette
3. Å eg ska' nå gjeve deg min røde gullring
å vi' du bera boi ti Hilebrand broi min."
4. "Å hot skó nå eg mæ din røe gullring
for eg hev klo å ingjen fing."
5. "Å eg ska nå gjeve deg mitt røe gullband
vi du ber' bóe ti Hilebrand."
6. "Å hot skå [nå eg mæ ditt røe] gullband
eg hev klo å ingjen hånd."
7. "Å eg skå gjeve deg mi kåpa blå
å vi' du ber' bóe ti Hilebrand då."
8. "Å hot skå eg mæ di k[åpa] blå
eg hev ingle hærar å hængje hæna på."
9. Men fær eg dæ eg veije
dæ yngste båne du eige."
10. "Men du ska få livr å lungur
utav 'en Torkjell unge."
11. Her siter du Hilebrand drikke mjø å vin
å bundi æ Hileborg systere di.
12. Hilebrand blei så ille ivi or
den brone mjøen han spillar på bor.
13. Hilebrand springe på gangaren grå
så ri 'en seg ti Torkjells går.
14. Hilebrand kåm seg riand i går
å Torkjell uti fyre 'n står.
15. "Vælkommen Hilebrand heim ti meg
no hev eg nyss bryggja å blanda vin."
16. "Eg æ inkje um din mjø hell vin
eg æ mei um Hileborg systere me."
17. "Å Hileborg siter i buri
ho syr bådi silkji å skruvi."
18. Han klappar på dynni mæ fingane små
du stænde upp Hileborg skrei lokun ifrå.
19. "Dæ æ inkji gott skreie lokun ifrå
mine hændar æ bundne a brysti små."
20. "Å heve du logje hell heve du stole
hell hot heve du imot bónde brote."
21. Å heve du drive hor hell mor
hell hot heve du imot bónde gjort.
22. "Eg hev inkji logje eg hev [inkje] stole
eg heve no inkje mot bónde brote."
23. Eg hev inkje drive [hor hell] mor
eg heve no inkji3 mot bónde gjort.
3inkje
24. Når me sille at bori gå
mi terna måtte sitja men eg lout ifrå.
25. Å når me sille ti kjyrkja gå
mi terna måtte rie men eg lout gå.
26. Å når me sille ti sængji gå
mi terna måtte liggje men eg lout ifrå.
27. Å Hilebrand springe på karskan fot
så spenner 'n dynnetiljar imot.
28. Å han tok nå ut sine knivar små
han løyste Hilebors kvite hånd.
29. "Å høyrer du Torkjell eg talar ti deg
kvi batt du Hilebor systere me."
30. "Å dæ va' kje under eg 'a Hilebor batt
ho sa meg alli ori sant."
31. Å Hilebrand lete sitt sværi brå
så hoggji 'en Torkjell i lytine två.
32. Så toke dei livr å lungur
å kasta dei for ravneongar.
Ekstra opplysninger