[BIN: 0127]

Ramnen som ber bod

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Ingebjørg Talleivsdotter, Mo, Telemark .

1. Vilborg site fyr gluggji
-Dei sigler mæ fløy -
so ser ho ravnens skuggji.
-Dei gifter si systar i Samsøy -
2. Kjære min ravne set deg ne
eg heve noko fortelje deg.
3. Ravnen han fauk seg i stogo ne
- - - - - - -
4. Her site du Ilebrand drikke mjø å vin
syste di site bundi.
5. Ilebrand blei so iddi ivi or
han spillte den brone mjøen i bor.
6. Eg sko' gjeva deg rødegullring
vi' du bera boi te broer min.
7. [Eg sko' gjeva deg] rødegulband
[vi' du bera boi te] Ilebrand.
8. Hot ska eg mæ din rødegullring
eg heve klo å ingjen fing.
9. [Hot ska eg mæ dit] rødegullband
[eg heve klo å] ingjo hånd.
10. Må eg få de eg begjærest av deg
so ska eg bera boe te broer din.
11. Må eg få de yngste båni du eig
[so ska eg bera boe te] Ilebrand.
12. Eig eg eitt hell eig eg tvau
ravnen må hava dei um dei va sjau.
13. Ravnen teke te fjuke
dei stive milir å drjuge.
14. Ravnen sette seg på ljåren
so teke han ti å gala.
15. Kvor monne du Ilebrand sova heller vaka
- - - - - - - - -
16. Stundom eg søv å stundom eg vakjer
kvi må 'kje folkji hav' nåttero.
17. Ravnen han [fauk seg i] stoga ne
- - - - - - - - -
18. [Her site du Ilebrand drikke mjø å] vin
[syste di sete] bundi.
19. [Ilebrand blei so iddi ivi] or
[han spillte den brone mjøen i] bor.
20. Ilebrand gjekk seg at stallehus
so bler han ut sin' folanne sju.
21. Han bler ut ein han bler ut tvo
den beste legge han salen på.
22. Ilebrand kom seg riand i går
Torkjell ute fyre 'en står.
23. Vælkomen Ilebrand heim ti me
no hev eg bryggja å blanda vin.
24. Eg æ kje um di bryggja1 å blanda vin
men eg æ no mei um syste mi.
1bryggjing
25. Di syster sit i bure
so skjere skarlaken å skruven.
26. Ilebrand klappa på dynne mæ finganne små
statt upp Vilborg skrei lokur ifrå.
27. De æ 'kje skrei lokur ifrå
når dei æ' bundne mi' fingar små.
28. Heve du hor hell heve du mor
hell hot hev du imot bånde gjort.
29. [Heve du] logji [hell heve du] stoli
[hell hot hev du imot bånde] broti.
30. Inkje hev eg hor å inkje mor
å inkje hev eg imot bånde gjort.
31. [Inkje hev eg] logji [å inkje] stoli
- -
32. Fyst mi ska ti sengji gå
han teke si frigda eg måtte ifrå.
33. [Fyst mi ska ti] kyrkja gå
[han teke si frigda eg måtte] ifrå.
34. Ilebrand han riste uppå sitt svær
å hau du Torkjell hot va' du vær.
35. [Ilebrand han riste] på sværi blå
han hoggji 'en Torkjell i lytinne två.
36. Di teke2 livr å lungur
å gjeve ravnens ungar.
2teke no
37. Ilebrand ha folen liten å spak
han set hæna Vilborg på hass bak.
38. Han set æ der å flyt æ heim
der ska ho vera den vene møy.
Ekstra opplysninger