[BIN: 0126]

Ramnen som ber bod

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Hæge Soli, Fyresdal, Telemark .

1. Hilebjør [site for gluggje
så ser ho dæn ravne]skuggje.
2. Ravne, ravne set deg ne
eg hev noko lite fortelje deg.
3. Eg sko gjeva en rødegullring
vi' du gjere boe te broe min.
4. [Eg sko gjeva deg] kåpa blå
[vi' du gjere boe] te Hilebrands går.
5. Sjov kann du hava di kåpa blå
eg hev ingle oxler te bera æ på.
6. [Sjov kann du hava] dinn rødegullring
eg hev klo å inkje fing.
7. Ska eg bere bo te Hilebrands går
so vi' eg have ditt fyste bån.
8. Eignast eg eitt hell eignast eg tvo
so må ravnen have båe dei.
9. Han skok sine vengjer
----------------------
10. Kven [tor den gjerning] gjere
[hell kven tor den boe] bere.
11. Rike Torkjell [tor den gjerning] gjere
ravnen [tor den boe] bere.
12. Du salar meg ut den brone
han1 ber meg so skjott oto toni.
1den
13. [Du salar meg ut den] kvite
den bere so fort ivi dikji.
14. [Du salar meg ut den] raue
den fere so fort som fuglen fauk.
15. Hilebrand kom seg [riands i] går
Rike Torkjell [ute for han] står.
16. Vælkomen Hilebrand heim ti meg
no hev eg nyss blanda mjø å vin ti deg.
17. Eg æ 'kje um mjø å vin
eg vi tala mæ Hilebor systeri mi.
18. Han klappa på dynnæ mæ finganne små
statt upp fru Hilebor skrei lokunn ifrå.
19. Eg kann ikkje skreie lokunn ifrå
dei æ bundne mine fingar små.
20. Hilebrand han blei so idde (i mot?)
so spente han dynnæ to naglerot.
21. Hev du logji hell hev du stoli
hell hot heve du mot bånde broti.
22. Eg hev inkje [logji eg hev inkje stoli]
eg hev inkje noko [mot bånde broti].
23. Men når mi sille okkon ti kyrkja gå
frigda sille rie å eg sille gå.
24. Sille mi okkon ti sengji gå
frigda sille liggje å eg sille stå.
25. So tok han ut sin syllhokka kniv
so skar han bånde av syste si.
Ekstra opplysninger