[BIN: 0121]

Ramnen som ber bod

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Birgit Torsdotter Lintveit (Krossli), Morgedal, Kviteseid, Telemark .

1. Ingjebjør sit i bure
-Dei s[igler] m[æ] fl[øy] -
å saumar silkjeluvur.
-Dei g[ifter] s[i] s[yster] te S[amsøy] -
2. Hilebrand talar te smådrengjen sin
da salar meg ut gangaren min.
3. Du salar meg ut den blakke
han bere mest imot bakkann'.
4. [Du salar meg ut] den brone
[han bere mest] i toni.
5. [Du salar meg ut] den grå
[han bere mest] i Herrepærs går.
6. Ingjebjør [sit i bure
å saumar silkje]luvur.
7. Eg kann ikkje stande upp å sleppe deg inn
her æ bunden på meg kvor minste fing.
Ekstra opplysninger