[BIN: 0120]

Ramnen som ber bod

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Dagne Aanundsdotter Li, Vrådal, Kviteseid, Telemark .

1. Hilebjør site før gluggje
-Dei siglde mæ fløy -
då ser ho dæn ravneskuggje.
-Dei gifte sine systrar te Samsøy -
2. Høyre du ravn å set deg ne
boi så vi' eg sende mæ de.
3. Eg heve dær inkje å gjera
eg kann ingjo boi bera.
4. Eg sko gjeva de mi kåpa blå
vi' du bera bo i Hilebrands går.
5. Hav du sjov di kåpe blå
eg hev ingjo akslir å bera på.
6. [Eg sko gjeva de] min røde gullring
vi' du bera boi te Hilebrand broe min.
7. Hav du sjov din røde gullring
eg sko' væl bera bo te broe din.
8. Ravnen teke te fjuke
lange leiir å druge.
9. Ravnen kom seg i Hilebrands går
---------------------
10. Hær site du Hilebrand drikk mjø å vin
bundi sit Hilebjør syste di.
11. Hilebrand blei så ille ve or
dæn brone mjøen han spilte på bor.
12. Hilebrand tala te smådrengjinn' tvo
de salar meg ut min gangaren grå.
13. De salar meg 'kje ut dæn kvite
han bere meg så tungt ivi dikje.
14. [De salar meg 'kje ut] dæn blakke
[han bere meg så tungt] imot bakke.
15. [De salar meg 'kje ut] dæn brone
[han bere meg så tungt] o tone.
16. De salar meg ut min gangaren grå
han æ' så lett å rie på.
17. Hilebrand kom seg riands i går
Rikeball ute før han står.
18. Høyr du Rikeball hott eg spyre de
hor æ Hilebjør syste mi.
19. Hilebjør sit i bure
ho syr dæ gulle prude.
20. Terna ho va' væl tiendsfus
Hilebjør sit i fangehus.
21. Han klappa på dynni mæ finganne små
Statt upp Hilebjør skrei lokunn ifrå.
22. D' æ no 'kje gott skreie lokunn ifrå
bunden æ' mine hendanne tvo.
23. Hilebrand stende på karsken fot
spente dæn dynni o naglemot.
24. Heve du logji hell heve du stoli
hell hott heve du mot båndo broti.
25. Eg hev inkje logji eg hev inkje stoli
eg veit 'kje hott eg hev mot båndi broti.
26. Eg hev 'kje gjort anten hor hell mor
[eg veit 'kje hott eg hev] mot båndo gjort.
27. Dæ va ikkje und' um eg Hilebjør bant
ho sa meg alli ore sant.
28. Når me sille te kyrkja gå
frilla mått rie å eg måtte gå.
29. [Når me sille te] sengji [gå]
frilla mått gå å eg måtte stå.
30. Hilebrand løyser sitt svær ifrå
han hoggje Rikeball i lytinne små.
31. Vist må de hava ei tunne salt
um de sko' få salta dæ kalvekjøte alt.
32. [Vist må de hava ei tunne] gryn
um de sko få gjera dæn pylsa fin.
33. Hilebrand han klappar på gangaren grå
så sette han Hilebjør dæruppå.
- Dei gifte sine systar te Samsøy -
Ekstra opplysninger