[BIN: 0117]

Ramnen som ber bod

Oppskrift 1856 eller 1857 av Sophus Bugge etter Gunnbjørg Heimdal, Treungen, Nissedal, Telemark .

1. Kung Valdemon gifter sin datter ifjor
-Her falder så lindelil strid -
han gav hene gull å grønan jor.
-Å mens i rider så varlig -
2. [Høyre du stolt] Ingebor [hot eg seie deg
imorgo så vi' eg binde deg].
3. [Å] ho vondt [hev eg då gjort imot deg
med du vi' så] hårdi [binde meg].
4. [Du hev inkje] anna vondt [gjort imot meg
hell du va kje rik då du kom til meg].
5. [Å hot gav eg din] fader
[grågangaren med gull]sadel.
6. Å hot gav eg din moder
dei sjau gullkistunne goe.
7. [Å hot gav eg din] broder
[sjau skip] herut i floden.
8. [Å hot gav eg din syster]
dei ni forgylte kister.
9. [Å hot gav eg din liten smådreng]
dei silkjestikka skjutunne dei va' fem.
10. Stolt Ingebor sat i torni ho gret
så hørde ho dæn ravnen klukka.
11. [Høyre du ravn hot eg] be [deg]
du ber ei bo [ivi have fe meg].
12. Å eg ska' gjera dæ alt um eg kan
bar' eg hev ingjen mat for bonni mine.
13. [Så skar ho eit stykkje utav sitt] bryst
[så gav ho de til unganns trøst].
14. [Som ravnen kom] her flyvands [i går
kung Valdemon ute] spaserte [går].
15. [Høyre du kung Valdemon hot eg seie deg]
no vi' de binde Ingebor kjær datteren din.
16. Å burt, burt r[avn eg vi' deg kje tru
kven torde vel binde] Ingebor kjær datteren min.
17. Å dæ så ti du vi' meg 'kje tro
[eg heve derum både brev å bok].
18. [Han kasta] eitt brev [for kung Valdemons fot
han] blikna [som bast å] svortna [som jor].
19. [Kung Valdemon gjekk seg at stalle
han] bledde at av [folanne alle].
20. [Han klappa den blakke uppå si lend
vi' du bera meg ivi havi] frem.
21. [Å eg vi' no gjera de alt um eg kann
men du må inkje] nevne meg på m[itt] n[avn].
22. Å blakken kom dær symjand mitt i fjor
[blakk, å blakk å vend no um].
23. [Blakken han vart så gram] a' mo.
[han slo kung Valdemon under fot].
24. [Som blakken han kom seg no symjands i land
å tredive] mann [sto] dærfyr [på sand].
25. [Å blakken han vart både gram]a' mo
[dei tredeve] mann [slo han under] fod.
26. Å blakken gjekk no seg at stalle
så spente han upp dei lokunne alle.
27. Stolt Ingebor ho sette seg på blakkens lend
så bar han stolt Ingebor over havi frem.
28. Å blakken kom symjands mitt i fjor
så tok han upp att kung Valdemon bå karsk å sund.
29. [Som blakken han kom seg symjands i land
å bloe av] kvert [håri rann].
30. [Ha' de 'kje vori fer manne-or
ha' blakken silt fengji vigde jor.
31. Ha' de 'kje vori fer mannetale
ha' blakken silt fengji kyrkjegaren.
32. Så] la 'en [blakken innunde ein stein
at ravnar å kråkur sill 'kje] knaga hass [bein].
Ekstra opplysninger