[BIN: 0116]

Ramnen som ber bod

Oppskrift 1856 eller 1857 av Sophus Bugge etter Anne Ånundsdotter Lillegård, Eidsborg, Lårdal, Telemark .

1. [ Hilebor site fer gluggje
-Dei sigler mæ fløy -
å ser uppå ravneskuggje.
-Dei gifter si syster i Samsøy] -
2. Å høyrer du ravn eg talar te deg
vi' du bera dæn boi fer meg.
3. [Eg ska gjeva deg min røde gullring
vi' du bera bo te broer min.
4. Å hav no sjov din røde gullring
eg heve klo men ingjen fing].
5. Men de gjev meg livr å lungur
alt av Tarkjell dæn unge.
6. Ravnen sett' seg på høgelofts gavl
så fauk en ivi de salte vann.
7. Ravnen sett' seg i forgylte stol
han skok sine vængjir toss vera mo.
8. [Her site du Hilebrand drikk mjø å vin
bundi æ Hilebor syste di].
9. Hilebrand blei så ille ve or
dæn brone mjøen spilte'n på bor.
10. [Hokken tor den boi bera
hell hokken tor den gjerning gjera.
11. Ravnen tor den boi bera
Tarkjell tor den gjerning gjera].
12. Kvor dæn gång dei at sængi sko gå
Astri hass frigda næst 'en låg.
13. [Kvor dæn gång] dei sko få seg mat
[Astri hass frigda næst 'en] sat.
14. Hilebrand huttar på drengir små
de gange at stallen legg salen på.
15. De salar meg inkje dæn brone
han æ for sein otor toni.
16. De salar meg inkje dæn svarte
han æ for tung imot bakkjen.
17. De salar meg inkje dæn kvite
[han æ] for seint otor dikje.
18. De salar meg ut min hindel rø
så ri eg så fort som ravnen flør.
19. [Hilebrand kom seg riand i går
Tarkjell ute for honom står.
20. Velkomen Hilebrand heim te meg
no hev eg bryggja å blanda vin].
21. [Eg æ inkje um din mjø å vin]
eg vi' tala mæ [Hilebor syste mi].
22. Hilebor sit i buri
ho skjær sine stakkar av skruvi.
23. [Han klappa på dynni mæ finganne små
statt upp Hilebor skrei lokunn' ifrå].
24. Slett inkje fær eg sleppe deg inn
mine hendar æ bundne på bakje mitt.
25. Hilebrand tok te sin raskan fot
han spende sund dynni i naglemot.
26. Hilebrand tok upp ein liten kniv
så skar en dei båndi av syste si.
27. Hilebrand blei både gram å vond
han tok dæn jønnbolten slog en sund.
28. Hilebrand rister på syllbudde svær
hot meinar du Tarkjell hot ær du vær.
29. [Hilebrand lete sitt sværi brå
hoggje han Tarkjell i lutinne små.
30. Å korpen fekk livr å lunge
dæ fekk han av Tarkjell unge.
31. Å korpen settest han ne på ton
så vart han til ein kongsmanns son].
Ekstra opplysninger