[BIN: 0115]

Ramnen som ber bod

Oppskrift 1863 av Ludvig Mathias Lindeman etter Isak Gundersson Dahle, Nissedal, Telemark .

 Kong Valdemon giftet sin Datter ifjor
-Her falder saa lindelig Strid -
han gav hende Guld og grøne Jord.
- Mens I rider saa varlig-
Ekstra opplysninger