[BIN: 0114]

Ramnen som ber bod

Oppskrift 1861 av Ludvig Mathias Lindeman etter Tone Olsdotter Vistadbakken, Skafså, Mo, Lårdal, Telemark .

 Dæ va Hillebrand si Søster bortgav
-'Punde Lie -
hun fik saa mange fuld Sorgedag.
-For vel tør Hillebrand bie -
Ekstra opplysninger