[BIN: 0113]

Ramnen som ber bod

Oppskrift 1847 av Jørgen Moe etter Anne Ånundsdotter Lillegård, Eidsborg, Lårdal, Telemark .

1. Hileborg sitte for Glugge
-Dei sigler me fløi -
hu seer up paa Ravneskugie.
-Dei gjiftar sine Syster te Samsøi -
2. Aa høire du Ravnen eg talar te deg
aa vi du naa bæra den Boe for meg.
3. Eg gjeve deg min røde Guldring
vi du bæra den Boe te Hilebrand Broer min.
4. Hav du sjav din røde Guldring
eg hæve Klo men ingjen Fing.
5. Du gjeve meg Liver aa Longur
alt af en Tarkjil den Onge.
6. Ja eg gjeve deg Liver aa Longe
alt af Tarkel den Onge.
7. Ravnen han sætte seg paa Høgelofskamb
saa fouk han ivi de salte Vand.
8. Ravnen han sætte seg i gyldte Stol
han skok sine Vengjir tost væra mo.
9. Her sitter du Hilebrand drikker Mjø aa Viin
men bondi er Hilebor Syster di.
10. Hilebrand springe seg fram ivi Bord
den brone Mjøen han spilte over Bord.
11. Kven æ de som tore den Gjerningjen gjera
hel kven tore den Boe bæra.
12. Tarkjel tore den Gjerningjen gjera
aa eg Ravnen tore den Boe bæra.
13. Hilebrand huttar paa Drengjer smaa
dei gange at Stallen lægje Salen paa.
14. Dei Sala meg inkje den brone
han æ for sein otor Tone.
15. De sala meg inkje den kvite
han æ for sein otor Dikje.
16. De salar meg inkje den svarte
han æ for seine i Bakjen.
17. De sala meg ut min Hindel rø
saa ri eg saa fort som flyver.
18. Hilebrand kjæm seg rians i Gaard
Tarkiel ute før honom staar.
19. Velkommen Hilebrand hit te meg
naa hæv eg baat brygja aa blanda Viin.
20. Eg æ kje om anten brygja hel blanda Viin
eg vil tala me Hileborg Syste mi.
21. Hileborg sitte i Bure
aa skjær sine stakkar a Skruve.
22. Hilebrand snudde sin Hindel rø
saa ri 'en at Bure te Syste si.
23. Han bankar paa Dynne me Hændar smaa
stat up Hileborg mi Syster skrei Lokur ifraa.
24. Slet inkje eg tore aa slet inkje eg maa
hon kjæme snart Astri vi te meg sjaa.
25. Kor den Gang me skaa faa kon Mat
Astri has frigda ho nest en sat.
26. Kor den Gaang me at Sengje sil gaa
Astri has frigda ho nest en laag.
27. Slet inkje fær eg sleppe deg in
mine Hænder er bonden paa Bakjen min.
28. Hilebrand tæke te raskan Fot
han spændte den Dynne dreiv Naglar mot.
29. Hilebrand tok op en liten Kniv
saa skjær 'en dei Baande af Syste si.
30. Hilebrand ristar paa sylbudde Svær
haat meine Tarkjel haat blive du værd.
31. Hilebrand læt sit Svære braa
han høgje 'en Tarkjel i Lutir tvaa.
32. Ravnen fek Liver aa Longur
alt af en Tarkil den Onge.
33. Hilebrand huttar paa Drengjir smaa
de gangje at skogjen aa haagje Baal.
34. De haagje den Baale af Ask aa Eik
saa Laagjen kan stande baate karsk aa heit.
35. De lata det Baale brænde
der vi me Astri paa sende.
36. Dei haagje det Baal af Ask aa Eik
saa Laagjen sto baate karsk aa heit.
37. De læte de Baale brænde
der læt de Astri paasende.
Ekstra opplysninger