[BIN: 0112]

Ramnen som ber bod

Oppskrift 1840-åra av Olav Olavsson Grasberg, ukjent sanger, Kviteseid, Telemark .

1. Hilebrand han si Syster bortgav
-Under Lie -
te so mangen sorgfuld Dag.
-So vel tor Hilebrand bie -
2. Han sente hænnar so langt af Land
te onge Tarkjeld uti Haand.
3. Sondajen sat o i Brur paa Bænk
om Maandajen va o i Jøn aa Lænk.
4. Sondajen sat o i Brur so bold
om Maandajen va o i Jønni tolv.
5. Ho sat so lænje i mørke Kro
te o saag den Ravnekloe.
6. Eg giev deg en rødegul Ring
vi du bæra bo te Hilebrand Broeren min.
7. Eg giæve deg et Rødeguldband
vi du bera Boi te Hilebrand fram.
8. Giæv du meg Liver aa Longur
af Baane du fær mæ Tarkjel unge.
9. Hav du sjov din Rødeguldring
eg hev Klo men ingin Fing.
10. Hav du sjov dit Rødeguldband
eg sko bera Boi te Hilebrand fam.
11. Ravnen han floug som han va vrei
te han kom te Hilebrands Heim.
12. Ravnen settes paa Liaarestok
skiæk han paa sin svarte Lok.
13. Ravnen tok te aa skaka Vængir
Hileborg hev mæg te Sændeboe fænje.
14. Her sitte du Hilebrand drike Miød aa Vin
bondi æ Hileborg Syste di.
15. Hoken tor den Boe bera
hel hoken tor den Giærning giæra.
16. Raven tor den Boe bera
Tarkjel tor den Giærning giæra.
17. Hilebrand han hittar paa Smaadrenjir tvo
du salar meg ut den Gangaren graa.
18. Di salar meg inkje den qvitte
fe den æ so tonge i Dikje.
19. Du salar meg inkje den røe
fe den bere Mannen te døe.
20. Di salar meg ud den blake
fe den æ so knap imot Bakke.
21. Hilebrand kom seg rians i Gaard
Tarkjil utte fe haanom staar.
22. Velkomen Hilebrand heim te meg
naa hev eg brygja aa blanda fe deg.
23. Eg kjære meg kje om din Miød aa Vin
eg kjære meg mei om Hileborg Syste mi.
24. Hileborg liver som ei aano go Møi
ho spinne Silke aa vev i Røy.
25. Hileborg liver som i aano go Fru
ho spinne Silke aa vev i Skru.
26. Han pikka paa Dynni mæ Fingan smaa
stat up Hileborg skrei Lokunn i fraa.
27. Eg kan inkje skreie di Lokun i fraa
bondi æ Fingar aa Føtanne smaa.
28. De giore Blakjen mæ sin Fot
han spænte sond Dynni i Naglemot.
29. De giore Blakjen mæ si Taand
han beit af Hilebor nie Jønbånd.
30. Heve du loje hel heve du stole
hel hot heve du fe Baandi brote.
31. Eg hev inkje loje eg hev inkje stole
eg hev inkje fe Baandi brote.
32. Naa me sille kaans Klæer siæra
Tærna fek Klæer aa eg fek vera.
33. Naa me sille te Bore gaa
Tærna te Bors aa eg ifraa.
34. Naar me sille te Sænji gaa
Tærna te Sængs aa eg ifraa.
35. Hilebrand drog paa svære braa
hogji han Tarkjel i Lutine smaa.
36. Aa Ravnen fek Liver aa Lungur
dei fek han af Tarkjel unge.
37. Her lige du Tarkjel aa renner Blo
ennaa æ eg Jomfru like go.
38. Her ligge du Tarkjeld fe Hond aa Ravn
ænnaa ber eg mit Jomfrunavn.
Ekstra opplysninger