[BIN: 0110]

Ramnen som ber bod

Oppskrift 1840-åra av Magnus Brostrup Landstad, ukjent sanger, Telemark .

1. Eg hev seti saa lengi i mørkans Hus
-Di sigler med Fløy-
alt til Dagin ganar nus.
-Dei giftar sin Syster i Samsøy -
2. Eg hev seti saa lengi [i] mørkans Kro
alt til Korpen ivir meg Gol.
3. Eg skal geva deg Kaapa blaa
vil du Bodi bera til Hillebrands Gaard.
4. [Eg skal geva deg min] røde Gullring
[vil du] bera den Bodin in.
5. [Eg skal geva deg mit] røde Gulband
[vil du] bera den Bodi fram.
6. Aa hav du sjov di Kaapa blaa
eg hev ki Axlir at bera a paa.
7. [Aa hav du sjov dit] røde Gullband
men eg skal bera Bodi fram.
8. Korpen tok til fljuge
lange Milir og Druge.
9. Korpen flaug ivir Bylja blaa
og der var Naatt og eingin Dag.
10. Korpen kom til Hillebrands Gaard
og Hillebrand ute fer honom staar.
11. Velk[omen] Korpen heim til min
no hev eg bryggja og blanda Vin.
12. Eg er ki om din Mjød og Vin
men Syster di sit bundin med kvor ein Fing.
13. Hokken torde den Bodi bera
[og hokken torde den] Gerning gera.
14. Korpen [torde den Bodi bera]
og Herrepær torde [den Gerning gera].
15. Og Hillebrand vart saa ille ved Ord
[den brone Mjøen han spilte over] Bord.
16. Hillebrand talar til Dreng sin
du genge til Stallen salar ut Gangaren min.
17. Du salar meg ut den brone
fer den ber meg bedst otor Tone.
18. Du salar meg ut den svarte
[fer den] ber meg bedst imot Bakke.
19. [Du salar meg ut min] Gangar graa
[fer den ber meg] bedst til Hillebrands Gaard.
20. Syster di sit i Bure
saumar Silkeluve.
21. Han klappad [den Blakkjen uppaa si Lend
vi du bære mæg yvi Have fram].
22. Han batt ekki meg fer Lyngi mi
men han bat meg fer Terna si.
23. Naar me [sille te sænji gaa
Tærna te Sængs aa eg ifraa].
24. Saa tok han up sin raude Gullkniv
saa skar han Baandi af Syster si.
25. [Saa tok han up sitt] blanke Svær
saa hogge han Herre Pær i Lutine tvæ.
26. Saa tok han Lever og Lungur.
og gav han Korpen den unge.
27. [Og ravnen han] sette seg ned paa Ton
saa vart han til ein Kongsmanns Son.
Ekstra opplysninger