[BIN: 0108]

Rosensfole

Oppskrift 1986 av Rolf Myklebust etter Ingebjørg Liestøl, Åseral, Vest-Agder .

1. Rosensfole ville 'kje eta konn
-Sadel inn mæ marmor å steinar -
utan han fekk av sylvarhonn.
-Han rinder i sine silkjetaumar -
2. So sette dei fyre dei låsanne ni
Rosensfole han sprengde dei adde ni.
3. Rosensfole sprang på sunde å såm
de' va' femtån mil før til lande han kåm.
4. Ha' de' 'kje vore for manneor
ha eg grave Rosensfole i vigde jord.
Ekstra opplysninger