[BIN: 0106]

Rosensfole

Oppskrift 1909 av Knut Liestøl etter Grundi Knutsson Austegard, Åseral, Vest-Agder .

1. Rosens fole sprang på sunne å kneggja
-Sadelen æ av marmorsteina -
de rivna i mur å de sprakk uti veggja.
-Han rinder i sine silkjetauma -
2. Dei sette rosens fole mæ låsanne fem
men rosens fole braut adde deim.
3. Dei sette rosens fole mæ låsanne ni
men rosens fole braut adde dei.
4. Rosens fole sprang på vatne å såm
femtån mil ti de fyssta lann.
5. Jomfruå sto i høienloftssvale
so såg ho rosens fole på vatne kom farans
6. Jomfruå klappa rosens fole på lænn
å stakkars rosens fole tru du æ nå kje sprengd.
7. So breidd ho skarlagen frå strånnæ å heim
å rosens fole derette trein.
8. So breidd ho upp sengjæ mæ dynå blå
å rosens fole sill kvila derpå.
9. Tidleg um morånen straks her va ljus
so reiste jomfruå a stadden ut.
10. Jomfruå klaga som de va nå nau
å stakkars rosens fole å æ du nå dau.
11. Ha de kje vore for mannetale
eg ha rosens fole i mollæ silt grave.
12. Ha de kje vore for manneor
eg ha silt grave rosens fole i jor.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS K. Liestøl 3, s. 3f. Prenta i NFL 76 s. 35-36.