[BIN: 0103]

Rosensfole

Oppskrift, udatert, av Hans Ross etter Kari Austegarden, Lognevassdalen, Åseral, Vest-Agder .

1. Rosslandsfolen han vi 'ki eta godt konn
-Sadelen va av malmussteina -
utaa han maatte eta av sylvehonn.
-Han rinder i sine silketauma -
2. Rosslandsfolen han vi 'ki eta godt høy
utaa ho ber de fyr hann den vena møy.
3. Rosslandsfolen han vi inki drikka brunn
utaa jomfruvaas hovegull maa liggja paa bunn.
4. Den skøna jomfru blei flutt av land
aa Rosslandsfolen han de fornam.
5. Dei setti han innaafyr laasanne ni
aa Rosslandsfolen braut adde dei.
6. Rosslandsfolen sprang paa vodden aa kneggja
de ribna murann aa klovna fjeddæ.
7. Aa Rosslandsfolen yvi muren sprang
der tok 'ann att verken kvinna elle mann.
8. Rosslandsfolen la-i paa sundi aa saam
femtaan mil ti de fyssta lann han kunn' naa.
9. Skøn jomfru stander i højeloftssvali
saa saag ho folen paa sjøen kom faranns.
10. Sk[øn] j[omfru] skoddi sin fager fot
so gjeng ho Rosslandsfolen imot.
11. Sk[øn] j[omfru] klappa Rosslandsfolen paa lenn
aa gjøve meg de at du va ikke sprengd.
12. So breiddi ho ut den kaapaa blaa
de silli folen kvila paa.
13. Aa aarle um morgonen dagjen va ljus
skøn jomfru va fus at stadden ut.
14. Ho lukti upp dyræ aa ti han saag
aa Rosslandsfolen paa bolsteri laag.
15. Ha de 'ki vori fyr mannetale
eg ha silt lete hann i joræ grava.
16. Ha de 'ki vori fyr manne-or
han ha silt bli graven i grønan jor.
Ekstra opplysninger