[BIN: 0102]

Rosensfole

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Ragnhild Kosi, Skafså, Mo, Telemark .

1. Skjønn jomfru blei flutt so langt av land
-Sadelen va'1 av muresteine -
rosensfolen va' atte på land.
-Han rinder i si' silkjetaumar -
1æ
2. Rosensfolen gjet inkji eta grønt gras
uttas han såg den vene møy sat.
3. Han [gjet inkji eta grønt] høy
[uttas han såg] den vene møy.
4. Rosensfolen la' utpå vatni å såm
femten miler ti de fyste land han kunna nå.
5. Ha' de 'kje vori fyr mannevoll
ha' eg silt rosensfolen gravi i moll.
Ekstra opplysninger