[BIN: 0098]

Rosensfole

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Signe Napper, Skafså, Mo, Telemark .

1. Rosen[sfolen ville inkje eta grønt] høy
uttas han såg den vene møy.
2. [Rosensfolen ville inkje eta grønt] gras
uttas han såg den vene møy sat.
3. Rosensfolen la´e på vatne å såm
femten milir te de fyste land han kunne nå.
4. Ha´ de ´kje vori for mannetale
eg ha´ sill rosensfolen i grøne jor gravi.
Ekstra opplysninger