[BIN: 0074]

Varulven

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Bendik Felland Sveigdalen (Aanonsen), Skafså, Mo, Telemark .

1. Elen ville ti kjellar gå
- Sporen mæ foten spenner-
tok ho vegjen at heio låg.
- Då kom mannens gangari ti renne-
2. Elen kleiv uppi ei lind
ulven slo den lind umkring.
3. Elen ropa så hågt eitt ljo
de bar lytt ti Hermos bor.
4. De salar meg ut min blakke
han bere meg skjot mot bakkjen.
5. [De salar meg ut] min kvite
[han bere meg skjot] or dikji.
6. Så salar de ut min brone
[han bere meg skjot] o toni.
7. Hermo kom seg at den lind
han såg ´kje barre blo å bleike kinn.
Ekstra opplysninger