[BIN: 0073]

Varulven

Oppskrift 1861 av Ludvig Mathias Lindeman etter Bendik Felland Sveigdalen (Aanonsen), Skafså, Mo, Telemark .

  Elen vil ti Kjellar gaa
- Sporen mæ Foten spenner-
tok ho Vegen ad Heio gaa.
- Da kom Mannens Ganger i te renne-
Ekstra opplysninger