[BIN: 0072]

Møy i ulveham

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Gunnhild Kjetilsdotter Sundsli, Fyresdal, Telemark .

1. Eg va meg so litæ ei møy
mi moder ho monne på barseng døy.
-Imot den blie sommår -
2. Eg va inkji kot åre fem
fyrr eg fekk meg ei skjukmoder1 igjen.
1-moir
3. De fyste mi sjukmoir meg mæ augunne2 såg
so skapte ho meg i nål å i trå.
2augur
4. So s[kapte ho meg i nål å i] trå.
so sendte ho meg ti skræddarens går.
5. Men alt som eg va i nålæ som best
alle dei gillaste souma mæ meg mest.
6. De totte mi skjukmoder vere vest
at adde dei gillaste sill soume mæ meg mest.
7. So skapte ho meg i ein liten kniv
å sa eg sille take av ein mann´e liv.
8. Lengje va eg i ein liten kniv
men eg tok aldri av nogen mann´e liv.
9. De totte [mi skjukmoder vere] vest
[at adde dei gillaste sill] bera på [meg mest].
10. [So skapte ho meg] i eit liti svær
ho sa eg sill´ fare i ei kjempefær.
11. Men alt som eg va [i eit] sv[ær] som best
alle dei gillaste feikta mæ [meg mest].
12. De totte [mi skjukmoder vera] vest
[at adde dei] gillaste feikta [mæ meg mest].
13. Mi skjukmoder va so gammel en kvinde
vår herre lod hende meg barnet binde.
14. So skapte ho meg i ein ulve so grå
ho sa at eg sille på skogjen gå.
15. Ho sa at eg sille alli få bot
fyrr eg fekk drukkji min broders blo.
16. En gang gik hun så lystelig i rosenslund spasered
den ulv han sprang so greskjeleg og vilde hende fiksere.
17. So rev jeg ud hennes vinstri fod
so fekk eg3 drukket min broders blod
igjen fik jeg min helbrede.
3jeg
18. Då eg ha drukkji min broders blo
då blei eg atte i ei jomfru so go.
19. Alt som eg va i ei jomfru so go
so gjekk eg inn fyre min fader å sto.
20. Min skjukmoder haver meg so ofte forskapt
å liti so visste min fader derav.
21. Min fader han blei bådi gram å vill
han skapte meg i ei lind so gill.
22. Når andre linder dei feller løv
so skal du stande like grøn.
23. Her site du mi syster å greier din lokk
men eg stende uti mæ frosen topp.
24. Her [site du mi syster] å skor din fot
[men eg stende uti] mæ frosæ rot.
25. Imorgo so kjeme dei belar ti deg
imorgo kjem timmermannen å høgge meg.
26. Dei høgg av meg noko kvilefjølir
eg høyrer so mange ei løyndetale.
27. Dei høgg av meg den kyrkjekamb
eg skjuler so mang ein syndug´e mann.
Ekstra opplysninger